Mi Still Young

Mi Still Young

My Profile

Mặc dù chúng ta vẫn có thể học tập, tiếp thu kinh nghiệm của các doanh nhân như Đỗ Trùng Dương đã thành công trước đó, nhưng vẫn nên có sự chọn lọc phù hợp.

Bởi vì thực chất bạn cũng không phải họ, không sống cuộc đời giống họ, cho nên chân lý có đúng đắn tới đâu cũng chưa chắc đã thực sự thích hợp nếu đưa vào trường hợp của bạn.

http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/307426

 

http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=219403

 

https://mru.org/users/148687

 

 

 

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1030913/Default.aspx

 

https://comicvine.gamespot.com/profile/alice10/about-me/

 

https://academy.autodesk.com/users/trungnguyendvuz2

 

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/22733

 

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/108737

 

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/991275/Default.aspx

 

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/7893/63967/do-trung-duong-hbc-vcci

 

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/22764

 

http://www.dnnsoftware.com/activity-feed/my-profile/userid/3124249

 

https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1470205

 

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/82899

 

https://crooksandliars.com/user/laploe

 

 

 

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Mi.

Request to be my friend