Chi phi chua benh giang mai

Chi phi chua benh giang mai

My Profile

Chi phí chữa bệnh giang mai luôn là vấn đề mà người bị mắc bệnh đặc biệt quan tâm. Nhưng, theo một số chuyên gia, tương đối khó để đưa ra một mức chi phí điều trị cụ thể. Bởi mức chi phí điều trị giang mai còn dựa vào rất nhiều yếu tố như: mức độ căn bệnh, biện pháp điều trị,.

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Chi phi chua.

Request to be my friend