Chau Canh

Chau Canh

My Profile

Chậu cảnh chế tạo bằng gốm chất liệu men sơn đỏ xanh. Chủ đề này xoành xoạch là ham mê của tôi. Tôi không muốn vẽ quá nhiều cổ tích kém chất lượng, nó giống như một truyện tranh, phim hài. Chi tiết: http://chaucanh.net/

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Chau.

Request to be my friend