burcerates burcerates

burcerates burcerates

My Profile

Bình luận lô đề xổ số miền bắc ngày 27/7/2018 phần 9
Theo quy luật pascal thì ghép giải nhất và giải đặc biệt ngày 26/7/2018 lại cộng dồn 2 số liên tiếp sẽ được bộ cặp lô tô tỷ lệ về cao cho ngày 27/7, cụ thể:
5935654715 -> 428119186 -> 60928894 -> 6910673 -> 501630 -> 51793 -> 6862 -> 448 -> 82
Ta nuôi cặp lô 82, 28 cho ngày hôm nay tỷ lệ về cao, đây là một trong những cách tính cầu lô bạch thủ miền bắc tỷ lệ tương đối cao.
Xét cầu dạng số trong bảng kết quả ngày 26/7/2018 ta thấy giải 2 về lần lượt là 81111 và 59595, theo quy tắc cầu dạng số ta có cặp lô nuôi là 81 18 59 95. 
Ta có trong kết quả XSMB 26/7 có giải ĐB về 59356, giải 2.1 về 81111, giải 3.2 về 17719, giải 3.4 về 83473, giải 3.5 về 62660, giải 5.1 về 2632 và giải 5.5 về 6596, theo quy tắc cầu kẹp số ta lấy 2 số kẹp giữa 2 số giống nhau làm cầu lô đánh cho ngày 27/7 ta được cặp 93 11 77 47 26 63 59.

Xem thêm nguồn:

https://www.flickr.com/photos/ketquaxosomiennamhomnaynhanhnhat/43615860602/


https://www.pinterest.com/pin/787496684818115871/


https://myspace.com/xosomiennamxosome/post/activity_profile_78303835_6319b5b247ab454daa52086e33162ed9/


https://xsmnxosome.tumblr.com/post/176320224667/du-doan-kq-xsmn-2872018-du-doan-ket-qua-xo-so


https://gab.ai/xosomiennamxosome/posts/30216453


https://www.minds.com/newsfeed/869392298234314752


https://www.reddit.com/user/xosomiennamxsmn/comments/928akn/du_doan_kq_xsmn_2872018_du_doan_ket_qua_xo_so/


https://enetget.com/post/10350


https://www.diigo.com/annotated/8542b74b6e1c4567b604b6f3f56bcd06


https://www.flickr.com/photos/ketquaxosomientrunghomnay/43616406852/


https://www.pinterest.com/pin/672936369296878637/


https://www.stumbleupon.com/content/1orRWg


https://myspace.com/xosomientrungxosome/post/activity_profile_20303867_ce62f40bf85947a78cb256ebabc45696


https://enetget.com/post/10351


https://diigo.com/0cq3ly


https://gab.ai/xsmtxosomientrungxosome/posts/30218662


https://www.minds.com/newsfeed/869401642649067520


https://www.reddit.com/user/xosomientrungxosome/comments/928jnv/


https://xosomientrungxsmthomnayxosome.tumblr.com/post/176321352969/du-doan-kq-xsmt-2872018-du-doan-ket-qua-xo-so


https://www.minds.com/newsfeed/866131601386856448


https://myspace.com/ketquaxsmbhomqua/post/activity_profile_4300198_6b1eedcd5a844e6d986be02c512b3483


https://enetget.com/post/10353


https://gab.ai/xosomienbacxosome/posts/30219882


https://myspace.com/xosomienbacxosome/post/activity_profile_86303802_85dcc9959e2e41d2a5c0d45d48ecc083


https://enetget.com/post/10354


https://gab.ai/xsmienbacxosome/posts/30220618


https://plus.google.com/+ketquaxoso-xosome/posts/L4bXLDiAmUK


https://www.flickr.com/photos/ketquaxosomienbachomnaynhanhnhat/41566502140/


https://www.pinterest.com/pin/682225043528021683/


https://www.reddit.com/user/xosomienbacxosome/comments/928vpb/du_doan_kq_xsmb_2872018_du_doan_xo_so_mien_bac/


https://getpocket.com/@ket-qua-xsmb-xosome/share/3588635


https://enetget.com/post/9725


https://www.diigo.com/annotated/988272f10e475f035721edd5508401dc


https://www.flickr.com/photos/ketquaxosomientrunghomnay/43478831671/


https://www.pinterest.com/pin/672936369296753669/


http://www.stumbleupon.com/content/1kMY8I


https://myspace.com/xosomientrungxosome/post/activity_profile_20303867_c223c881d4864fcb941669926061e9ff


https://enetget.com/post/9726


https://diigo.com/0cn5ba


https://gab.ai/xsmtxosomientrungxosome/posts/29607060


https://www.minds.com/newsfeed/866135831515914240


https://xosomientrungxsmthomnayxosome.tumblr.com/post/176005546164/du-doan-kq-xsmt-1972018-du-doan-ket-qua-xo-so


https://myspace.com/xosomienbacxosome/post/activity_profile_86303802_449e7255e1b445cda652e11718dd802c


https://enetget.com/post/9731


https://gab.ai/xsmienbacxosome/posts/29614391


https://www.minds.com/newsfeed/866172269192695808


https://www.flickr.com/photos/ketquaxosomienbachomnaynhanhnhat/29609693228


https://www.pinterest.com/pin/682225043527996909/


https://getpocket.com/@ket-qua-xsmb-xosome/share/3564142


https://www.instapaper.com/read/1080697287

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of burcerates.

Request to be my friend