bot bien

bot bien

My Profile

Như doanh nhân Đỗ Trùng Dương Vicky chia sẻ "Nếu cái máy chiếu bị hỏng, với người bi quan họ sẽ phàn nàn và đòi phải sửa luôn cũng như không chịu tư duy và nghĩ tới kết quả bi thảm là mọi thứ cần bỏ đi chứ không chịu đầu tư thời gian và công sức để sửa nó, nghĩ tới thu dọn hậu quả chứ không muốn giải quyết là buổi họp về các dự án đầu tư bất động sản của tập đoàn bị thiếu xót cũng không nghĩ ra được biện pháp thay thế mà ngồi ì đó chời người khác giải quyết, không chuẩn bị kỹ càng. 

 

https://we.riseup.net/botbien

http://scenept.untergrund.net/bbs/topic.php?id=46944

https://git.tchncs.de/snippets/2954

https://aslain.com/index.php?/profile/33485-botbien/&tab=field_core_pfield_13

http://forum.farmer.pl/profile/114852-botbien/?tab=field_core_pfield_11

https://suneido.com/forums/users/kagome/

https://suneido.com/forums/users/doquyen/

https://suneido.com/forums/users/tuongquan/

https://suneido.com/forums/users/fower/

https://suneido.com/forums/users/saybye/

https://suneido.com/forums/users/tylet/

https://suneido.com/forums/users/cuvua/

https://suneido.com/forums/users/thitpate/

https://suneido.com/forums/users/iukiu/

https://suneido.com/forums/users/johnathan/

https://suneido.com/forums/users/xaad/

https://suneido.com/forums/users/kiusa/

https://suneido.com/forums/users/kemtrung/

https://suneido.com/forums/users/kameha/

https://suneido.com/forums/users/bigbang/

https://suneido.com/forums/users/tuhao/

https://suneido.com/forums/users/cantay/

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Do-Trung-Duong-Viking-td643.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Do-Trung-Duong-Vicky-td688.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Do-Trung-Duong-lua-dao-td725.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Doanh-nhan-Trung-D-ng-M-t-ng-i-nh-minh-thi-ch-ng-lam-c-gi-c-nh-ng-m-t-tri-u-doanh-nhan-Vi-t-Nam-ch-c-td730.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Ong-Trung-D-ng-kh-ng-nh-b-t-ng-s-n-Thanh-ph-H-Chi-Minh-la-gia-r-nh-t-th-gi-i-r-t-ang-u-t-tr-c-s-ng-n-td808.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Do-Trung-Duong-Vicky-td809.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Do-Trung-Duong-Vicky-td1024.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/do-trung-duong-khong-lua-dao-td869.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Nguoi-nuoc-ngoai-hop-tac-cung-doanh-nhan-Do-Trung-Duong-td1170.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Do-Trung-Duong-va-nhung-khang-dinh-td1172.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Bisiboo-new-td966.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Do-Trung-Duong-dung-vung-truoc-giong-bao-thuong-truong-td1180.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Cach-nguoi-dung-dau-tap-doan-Viking-vuot-len-tin-don-lua-dao-td1193.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Do-Trung-Duong-td1191.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Su-hoc-hoi-kinh-nghiem-cua-Do-Trung-Duong-td1201.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Thay-doi-tam-nhin-theo-cach-Do-Trung-Duong-Vicky-td1203.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Ten-tuoi-chu-tich-bat-dong-san-noi-tieng-td1209.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Huong-di-nao-cho-doanh-nghiep-bat-dong-san-Viking-Group-thoi-Covid-19-td1221.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Me-man-thiet-ke-an-tuong-cua-can-ho-132m2-ma-Tao-doan-Viking-gioi-thieu-td1228.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Bien-noi-so-thanh-thoi-quen-theo-cach-Do-Trung-Duong-td1233.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Bao-cao-tai-chinh-minh-bach-cua-Tap-doan-Viking-Group-td1242.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/CEO-Vicky-Group-Do-Trung-Duong-chia-se-td1247.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Co-phieu-va-cac-du-an-bat-dong-san-cua-Vicky-td1259.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Johnathan-information-td1110.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Khong-bi-t-ai-co-th-ngh-ra-c-chuy-n-Trung-D-ng-Viking-l-a-o-trong-khi-uy-tin-c-a-ong-l-n-nh-v-y-td766.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/do-trung-duong-lua-dao1-td712.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Trung-D-ng-a-tr-i-qua-nh-ng-gi-co-c-s-thanh-cong-trong-th-tr-ng-b-t-ng-s-n-td743.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Trung-D-ng-g-i-v-n-thanh-cong-va-cong-cu-c-phat-tri-n-Viking-thanh-ch-b-t-ng-s-n-l-n-nh-t-Vi-t-Nam-td647.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/do-trung-duong-vicky1-td680.html

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Do-Trung-Duong-Viking-Group-miet-mai-cong-hien-cho-xa-hoi-suot-10-nam-qua-td729.html

http://sn.ras.ru/index.php/forums/topic/10733/doanh-nhan-do-trung-duong/

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/8058/64118/do-trung-duong-la-ai-bari-city

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/11156/65843/do-trung-duong-viking

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of bot.

Request to be my friend