black stormy

black stormy

My Profile

Vợ chông ông David Kaltschmidt và bà Maurên Smith cùng với 1 đôi vợchồng khác và 1 người dấu danh tính là những người đang sở hữu giải thưởng xổ số có trị giá lớn nhất lịch sử trúng số của nước Mỹ từ trước tới nay.

Cụ thể năm 2016 là dấu ấn khi giải thưởng xổ số nước Mỹ với điểm bán vé là Floria đã có tới 3 khách hàng cùng trúng 1 giải thưởng trị trí 1, 58 tỉ đô la. Giải thưởng này đã được chia 2 cho những người đồng sở hữu nói trên.

 http://www.purevolume.com/xsmb81332/posts/15341256/DD+XSMIENBAC+XSNDINH+thu+7+ngay+22+4+2017+chuan+xac+nhat

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of black.

Request to be my friend