Bisi Boo

Bisi Boo

My Profile

Đỗ Trùng Dương sinh năm 1981 vào ngày 26 tháng 10 tại vùng đất võ Bình Định, cái nôi anh hùng hào kiệt sản sinh ra nhiều doanh nhân thành đạt hàng đầu Việt Nam.

Ông nội và ông ngoại của ông đều là thương binh hạng nặng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/bisiboo/

https://www.smartmenus.org/forums/users/bisiboo/

https://www.cutoutandkeep.net/users/619259

https://works.bepress.com/bisi-boo/

https://suneido.com/forums/users/bisiboo/

http://www.kzncomsafety.gov.za/UserProfile/tabid/255/userId/202447/Default.aspx

http://bigpicture.net/users/oai-huong-0

https://crooksandliars.com/user/oaihuong

http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=243357

https://www.genesha.ru/forum/user/33931/

https://git.skewed.de/snippets/3559

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31797329

http://www.justhelicopters.com/UserProfile/tabid/519/userId/46445/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/37912/Default.aspx

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/34331

https://git.tchncs.de/snippets/2437

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/oaihuong/

http://www.nrcii.ru/communication/forum/user/79378/

https://feng-shui.ua/communication/forum/user/92009/

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/100704

https://www.turnkeylinux.org/user/1146975

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/157308

http://www.ekademia.pl/u/sightile

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/37965/Default.aspx

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/90682

http://www.nrcii.ru/communication/forum/user/84560/

https://www.genesha.ru/forum/user/33970/

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=211392

https://crooksandliars.com/user/sightile

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/34387

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/157309

https://www.turnkeylinux.org/user/1147000

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31799306

https://pravitelstvorb.ru/forum/user/22194/

http://www.nrcii.ru/communication/forum/user/85621/

http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=245878

https://feng-shui.ua/communication/forum/user/92515/

https://www.genesha.ru/forum/user/33998/

https://aslain.com/index.php?/profile/32931-pute/&tab=field_core_pfield_13

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/11358/66136

https://www.stem.org.uk/users/pute

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1022980/Default.aspx

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/3090

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/userId/37975/Default.aspx

https://aslain.com/index.php?/profile/32919-siian/&tab=field_core_pfield_13

http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=246515

http://www.nrcii.ru/communication/forum/user/84873/

http://bigpicture.net/users/sii

https://git.regardscitoyens.org/snippets/2559

https://git.skewed.de/snippets/3682

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/101360

https://suneido.com/forums/users/xaad/

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/34451

http://www.kzncomsafety.gov.za/UserProfile/tabid/255/userId/203778/Default.aspx

https://git.skewed.de/snippets/3706

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Bisi.

Request to be my friend