Basil Joan

Basil Joan

My Profile

Parkinson vị thành niên, rất hiếm, bắt đầu trong thời thơ ấu hoặc thanh thiếu niên. Khởi phát ở độ tuổi từ 21 đến 40 tuổi đôi khi được gọi là bệnh Parkinson trẻ hoặc khởi phát sớm. Nguyên nhân di truyền có nhiều khả năng trong bệnh Parkinson vị thành niên và khởi phát sớm; Những dạng này có thể khác với bệnh Parkinson khởi phát muộn vì

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Basil.

Request to be my friend