Duong Vu Tri

Duong Vu Tri

My Profile

Chúng tôi chuyên tư vấn và cung cấp thiết bị bảo quản nông sản AiroCide loại bỏ hoàn toàn các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nông sản: vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút, nấm mốc, mùi, khí etylen...tăng lợi nhuận, nâng cao thương hiệu sản phẩm trong quá trình bảo quản nông sản

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Duong.

Request to be my friend