Bao Che53

Bao Che53

My Profile

Để giải quyết vấn đề này, ở nước ngoài người ta đã xây dựng ra các nhà máy sản xuất ra các chế phẩm từ huyết tương đó. Các chế phẩm đó hiện nay đang được sử dụng tại Việt Nam. Chẳng hạn như Albumin một thành phần của đạm trong máu; Gammaglobulin là kháng thể mà những người bị nhiễm trùng nặng hay được chỉ định tiêm, hoặc những cháu bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh cần truyền

https://gumroad.com/bao53

http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/thuc-hu-thong-tin-ve-viec-xuat-khau-mau-ra-nuoc-ngoai-20699


http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/tren-50-tuoi-tap-bao-nhieu-la-du-17934


http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/truyen-bia-de-giai-doc-ruou-co-la-17337


http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/ung-dung-ky-thuat-cong-nghe-cao-ve-nhan-khoa-16290


http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/uong-thuoc-qua-toa-suu-tam-hau-qua-khon-luong-15279


http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/y-te-phai-tiep-tuc-doi-moi-cong-khai-minh-bach-19742


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/canh-bao-ve-benh-dong-mach-vanh-266988-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/can-trong-khi-su-dung-khang-sinh-266075-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/cuoc-thi-sang-tao-video-clip-co-toi-doi-ban-luon-hanh-phuc-tren-mang-nam-2018-258158-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/day-lui-bien-chung-viem-khop-257652-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/luu-y-ve-thuoc-ve-sinh-rua-mui-263994-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/moi-nguy-hiem-tu-beo-phi-267476-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/quan-tam-lam-tot-cong-tac-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-267527-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/thu-the-ccr5-va-su-lay-nhiem-hiv-262526-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/can-cai-thien-moi-truong-o-khu-vuc-bai-rac-da-mai-263838-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/hieu-qua-tu-mot-cong-trinh-cap-nuoc-sinh-hoat-265779-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/khong-de-gia-dinh-hoi-vien-tai-ngheo-264499-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/ngoi-nha-chung-cua-nhung-manh-doi-kem-may-man-265328-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/nhieu-bien-phap-chong-nong-cho-nguoi-lao-dong-263824-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/nhung-bat-cap-trong-quy-hoach-rung-can-som-giai-quyet-264635-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-261586-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/phat-huy-suc-tre-xay-dung-que-huong-265512-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/quan-ly-rac-thai-vi-moi-truong-nong-thon-ben-vung-257529-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/tam-lop-fibro-xi-mang-ben-re-va-co-tinh-ung-dung-cao-267525-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/tao-moi-truong-lam-viec-hien-dai-chuyen-nghiep-minh-bach-hieu-qua-264912-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/vi-hoc-tro-ngheo-hieu-hoc-257731-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi-nam-hoa-ve-dich-som-263683-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/cac-duong-chat-thiet-yeu-cho-phu-nu-258038-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/dai-thao-duong-noi-lo-suc-khoe-va-chi-phi-dieu-tri-258178-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/khong-nen-lo-lang-khi-tiem-vac-xin-5-trong-1-moi-cho-tre-266376-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/loi-ich-tuyet-voi-tu-cac-gia-vi-dung-hang-ngay-257960-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/nang-cao-nhan-thuc-ve-phong-chong-beo-phi-266511-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/no-luc-vi-quyen-loi-cua-nguoi-lao-dong-256817-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/phong-benh-bach-hau-258955-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/phong-benh-thuong-gap-mua-nang-nong-o-tre-264552-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/thi-diem-trien-khai-so-theo-doi-suc-khoe-ba-me-tre-em-phien-ban-dien-tu-258689-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/suc-khoe-cong-dong/tx-pho-yen-can-som-xu-ly-dut-diem-viec-2-co-so-tai-che-phe-lieu-gay-o-nhiem-moi-truong-259016-46249.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/de-co-san-pham-chat-luong-da-dang-va-an-toan-265353-205.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/cac-tinh-mien-nui-phia-bac-thiet-hai-hon-12356-ty-dong-do-thien-tai-258193-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/chu-dong-phong-ngua-tai-nan-lao-dong-267001-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/chung-tay-cham-soc-va-bao-ve-tre-em-264055-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/dam-me-hoi-tu-chia-se-yeu-thuong-257672-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/diem-tua-cua-nguoi-lao-dong-265245-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/doi-thay-o-cac-xa-phuong-moi-sap-nhap-267152-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/giai-phap-tao-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-263312-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/giu-gin-gia-tri-truyen-thong-cua-ngay-tet-trung-thu-257524-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/gop-phan-xay-dung-nong-thon-moi-kieu-mau-262544-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/hanh-trinh-thang-ba-bien-gioi-262549-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/khi-phong-trao-lon-di-vao-doi-song-265642-85.html


http://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/lay-su-hai-long-cua-nguoi-dan-lam-thuoc-do-256811-85.html

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Bao.

Request to be my friend