Bao Che29

Bao Che29

My Profile

Giám đốc VQGBM, ông Đoàn Hoài Nam thông tin, những năm qua ,VQGBM luôn chú trọng công tác giáo dục môi trường, vận động Nhân dân tham gia BVR với phương châm mưa dầm thấm sâu. Hàng năm, vườn tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, kết hợp với các đài phát thanh hai huyện Phú Lộc và Nam Đông để phát các bản tin với nội dung vận động người dân tham gia BVR. Cán bộ VQGBM thường xuyên theo dõi các đối tượng chuyên sống bằng nghề rừng và tổ chức đối thoại, vận động, hỗ trợ chuyển đổi nghề, giảm tác động đến rừng

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Bao.

Request to be my friend