Bao Che 17

Bao Che 17

My Profile

Tình trạng thiếu lao động trong ngành chế biến thủy sản xuất phát từ tính chất của công việc. Tại các công ty chế biến thủy sản không phải lúc nào cũng có nhiều việc mà phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và việc ký hợp đồng với đối tác. Mặt khác, do đây là ngành nghề có tính đặc thù, môi trường làm việc lạnh và ẩm ướt, mùi hôi khó chịu nên nhiều công nhân không mặn mà. Một số lao động chỉ coi đây là ngành nghề tạm thời khi đang nhàn rỗi hoặc thất nghiệp, do đó sau một thời gian nếu tìm được việc khác là họ sẵn sàng nhảy việc.

https://8degreethemes.com/support/users/yrh61090

https://euro-math-soc.eu/users/bao17

http://baoangiang.com.vn/kinh-te-viet-nam-van-giu-duoc-da-tang-truong-tich-cuc-a245966.html


http://baoangiang.com.vn/thieu-hut-nguon-nhan-luc-phuc-vu-che-bien-xuat-khau-thuy-san-a245796.html


http://baoangiang.com.vn/thuy-san-viet-nam-phat-trien-ben-vung-de-co-cho-dung-tai-chau-au-a245696.html


http://baoangiang.com.vn/thuy-san-viet-nam-lam-gi-de-khong-bi-the-do--a245674.html


http://baoangiang.com.vn/kinh-te-tiep-tuc-da-phat-trien-a245468.html


http://baoangiang.com.vn/giu-vung-vi-the-san-pham-xuat-khau-chu-luc-cho-ca-tra-viet-nam-a245434.html


http://baoangiang.com.vn/bo-cong-thuong-xuat-khau-thang-tu-giam-hon-12-do-nghi-le-keo-dai-a245421.html


http://baoangiang.com.vn/cac-doanh-nghiep-to-chuc-nuoc-ngoai-hien-ke-cho-kinh-te-viet-nam-a245397.html


http://baoangiang.com.vn/hoa-don-tang-vot-hieu-va-tinh-toan-gia-dien-the-nao-cho-dung-a245377.html


http://baoangiang.com.vn/kinh-te-tu-nhan-coi-troi-cho-doanh-nghiep-tu-the-che-phap-ly-a245308.html


http://baoangiang.com.vn/rao-can-xuat-khau-trai-cay-a245219.html


http://baoangiang.com.vn/duong-day-500kv-mach-3-gap-rut-hoan-thanh-giai-phong-mat-bang-a245174.html


http://baoangiang.com.vn/xay-dung-cong-cu-tinh-tien-dien-tren-website-cua-evn-a245125.html


http://baoangiang.com.vn/kinh-te-toan-cau-giam-toc-se-tac-dong-toi-viet-nam-trong-dai-han-a245108.html


http://baoangiang.com.vn/wb-khang-dinh-viet-nam-se-huong-loi-nhieu-tu-cac-hiep-dinh-thuong-mai-quoc-te-a245016.html


http://baoangiang.com.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-gap-go-cac-doanh-nghiep-hang-dau-trung-quoc-a244872.html


http://baoangiang.com.vn/trien-vong-gia-cam-xuat-ngoai-a244918.html


http://baoangiang.com.vn/san-pham-nong-lam-thuy-san-viet-duoc-mo-rong-tren-180-thi-truong-a244757.html


http://baoangiang.com.vn/giai-phap-thuc-day-thi-truong-bat-dong-san-phat-trien-on-dinh-lanh-manh-a244759.html


http://baoangiang.com.vn/thuong-hieu-quoc-gia-nang-cao-suc-canh-tranh-doanh-nghiep-viet-a244545.html


http://baoangiang.com.vn/cptpp-giup-cac-doanh-nghiep-da-dang-hoa-thi-truong-xuat-khau-a244378.html


http://baoangiang.com.vn/hop-tac-kinh-te-thuong-mai-viet-nam-romania-tren-da-tang-truong-a244148.html


http://baoangiang.com.vn/xuat-khau-sang-nhieu-nuoc-tang-manh-nho-cptpp-a244293.html


http://baoangiang.com.vn/khang-dinh-su-minh-bach-cua-doanh-nghiep-xuat-khau-viet-nam-a244018.html


http://baoangiang.com.vn/bung-no-kinh-te-so-va-thach-thuc-an-ninh-mang-a243979.html


http://baoangiang.com.vn/thu-tuong-ha-lan-tiep-tuc-bo-rao-can-de-doanh-nghiep-hai-ben-hop-tac-a243883.html


http://baoangiang.com.vn/du-dia-lon-cho-thi-truong-bat-dong-san-trong-nam-2019-a243737.html


http://baoangiang.com.vn/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-moi-doanh-nghiep-phai-la-mot-trung-tam-doi-moi-sang-tao-a243623.html


http://baoangiang.com.vn/thu-tuong-chi-thi-trien-khai-giai-phap-thao-go-cho-san-xuat-kinh-doanh-a243456.html


http://baoangiang.com.vn/-phuot-tren-cung-duong-xanh-a242980.html


http://baoangiang.com.vn/thu-tuong-dua-kim-ngach-thuong-mai-viet-nam-han-quoc-dat-100-ty-usd-a242988.html


http://baoangiang.com.vn/tang-canh-tranh-cho-nganh-tom-viet-nam-a242918.html


http://baoangiang.com.vn/goi-5-000-ty-lieu-co-du-luc-day-lui-tin-dung-den-a242858.html


http://baoangiang.com.vn/thu-tuong-yeu-cau-cac-bo-nganh-giam-sat-quy-tin-dung-nhan-dan-a242712.html


http://baoangiang.com.vn/doanh-nghiep-ung-pho-voi-gia-dien-tang-a242629.html


http://baoangiang.com.vn/chung-quanh-van-de-tang-gia-dien-a242607.html


http://baoangiang.com.vn/thuy-san-viet-nam-dung-truoc-co-hoi-lon-tai-thi-truong-my-a242517.html


http://baoangiang.com.vn/doanh-thu-tu-thuong-mai-dien-tu-co-the-dat-15-ty-usd-vao-nam-2020-a242496.html


http://baoangiang.com.vn/kiem-soat-dong-von-fdi-chay-vao-bat-dong-san-a242395.html


http://baoangiang.com.vn/khoi-nghiep-khong-ngai-that-bai-a242354.html


http://baoangiang.com.vn/san-xuat-trai-cay-sach-de-tang-gia-tri-xuat-khau-a242177.html


http://baoangiang.com.vn/kinh-te-the-gioi-va-viet-nam-trien-vong-nam-2019-a242092.html


http://saigonnews.vn/kinh-doanh/210419-ong-chu-chuoi-nha-hang-mon-hue-la-ai.html


http://saigonnews.vn/kinh-doanh/210409-huawei-oppo-vivo-va-xiaomi-cung-hop-luc-samsung-da-cuon-goi-khoi-thi-truong-tq-apple-co-chiu-chung-so-phan.html


http://saigonnews.vn/kinh-doanh/210374-chinh-phu-don-luc-lam-san-bay-long-thanh-cao-toc-bac-nam.html


http://saigonnews.vn/kinh-doanh/210161-trung-quoc-xoa-bo-gioi-han-so-huu-nuoc-ngoai-trong-nganh-tai-chinh.html


http://saigonnews.vn/kinh-doanh/210113-chi-dao-quyet-liet-de-thang-82020-chon-duoc-ndt-du-an-bot-cao-toc-bac-nam.html


http://saigonnews.vn/kinh-doanh/210042-ts-vu-tien-loc-doanh-nghiep-la-tai-san-quoc-gia-doanh-nhan-la-hien-tai-cua-dat-nuoc.html


http://saigonnews.vn/kinh-doanh/210022-nha-giau-thao-chay-khoi-hong-kong-nhung-khong-den-my.html


http://saigonnews.vn/kinh-doanh/209948-bi-mat-quoc-gia-cua-trung-quoc-trong-ham-chua-chien-luoc.html

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Bao.

Request to be my friend