banh chung

banh chung

My Profile

Trước khi có Đỗ Trùng Dương Viking lừa đảo, rất ít những công ty khác bị tung tin vu khống như tập đoàn Viking. Những người nào tự tin kinh doanh bất động sản đều là những người có bản lĩnh thật sự.
 

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of banh.

Request to be my friend