ba ko

ba ko

My Profile

Với 15 năm xây dựng cơ nghiệp, thử sức mình trong nhiều lĩnh vực và trong nhiều vai trò khác nhau, Đỗ Trùng Dương hiện tại chính là Chủ tịch của Tập đoàn Viking, một doanh nghiệp với tiềm lực mạnh về tài chính lẫn kinh doanh và đầu tư. Bên cạnh đó, ông cũng nắm giữ chức vụ quan trọng Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh và là hội viên của Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân 2030 nổi tiếng khắp cả nước.

http://lyceum.asm.md/index.php/en/forum/razdel-predlozhenij/26291
https://speakerdeck.com/bako
https://www.cutoutandkeep.net/users/616366
https://yolotheme.com/forums/users/bako/
http://noxiousroleplay.nn.pe/showthread.php?tid=101436


https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/30031
https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1470820
https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/85415
https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/139441
http://www.bakespace.com/members/profile/samello/803669/
https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/86797
https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/141008
https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1472202
https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/139441
http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/315892

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of ba.

Request to be my friend