auba meyang

auba meyang

My Profile

Viết luận văn thạc sĩ phân tích thông tin chi phí để ra quyết định

Trong bài viết này, Luận Văn 24 sẽ chia sẻ đến bạn nội dung phân tích thông tin chi phí để ra quyết định. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn 24.viết thuê khóa luận

Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản của người quản lý, đó là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp. Trong các thông tin người quản lý cần để ra quyết định, thông tin chi phí luôn là thông tin chủ yếu. Các chi phí trong các phương án được đem ra so sánh như là một bước trong quá trình ra quyết định.

Để thành công trong việc ra quyết định, các nhà quản lý phải sử dụng công cụ phù hợp để giúp họ phân biệt các loại chi phí liên quan trực tiếp đến việc ra quyết định. Những thông tin mà kế toán quản trị cung cấp cho các quá trình ra quyết định cần đạt tiêu chuẩn cơ bản như: phù hợp, kịp thời, chính xác.

Trong mỗi doanh nghiệp thường có hai loại quyết định: quyết định ngắn hạn và quyết định dài hạn.

Quyết định ngắn hạn

Là những quyết định liên quan đến việc sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ trong thời gian ngắn, có thể là một tháng, một quý, năm hoạt động tùy theo điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Do vậy, quyết định ngắn hạn có những đặc điểm sau:

Vốn đầu tư ít so với các quyết định dài hạn, thời gian thu hồi vốn nhanh. Chính vì thế, vốn đầu tư cho các quyết định ngắn hạn ít bị chi phối bởi các chính sách vĩ mô của Chính phủ như: chính sách tiền tệ, thuế, xuất nhập khẩu.

Với các quyết định ngắn hạn các nhà quản trị dễ dàng thay đổi nhằm đảm bảo độ an toàn và hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Các quyết định ngắn hạn thường nhằm mục tiêu khai thác tối đa các yếu tố sản xuất hiện có của doanh nghiệp, giảm chi phí thấp nhất để đạt được lợi nhuận mong muốn.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn 24 nhé.

Các quyết định ngắn hạn của nhà quản trị bao gồm:

Chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng, hay vận chuyển lô hàng đặc biệt.

Ngừng hay tiếp tục một mặt hàng.

Tự sản xuất hay mua hoặc thuê ngoài

Nên tự nhận vận chuyển đến nơi hay chỉ làm một công đoạn rồi bán cho doanh nghiệp khác.

Quyết định trong điều kiện năng lực của doanh nghiệp có giới hạn. Trong thông tin cho việc ra quyết định, thông tin chi phí luôn là thông tin chủ yếu, thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn. Các chi phí của phương án này được so sánh với các chi phí của phương án khác như là một bước của quá trình ra quyết định.Cơ sở khoa học của kinh tế hợp tác và hợp tác xã

Để giúp cho việc ra quyết định hợp lý, ban lãnh đạo doanh nghiệp cần tìm hiểu thông tin về chi phí liên quan đến dạng ra quyết định đó. Thông tin chi phí được chia thành hai loại cơ bản: Thông tin chi phí thích hợp (thích đáng), thông tin không thích hợp (không thích đáng) cho việc ra quyết định. Kế toán quản trị có nhiệm vụ phải phân biệt hai loại thông tin này, tư vấn người quản lý trong việc ra quyết định. Các bước tiến hành phân tích thông tin chi phí cho việc ra quyết định ngắn hạn:

Thu thập tất cả các chi phí gắn với từng dự án.

Loại bỏ những chi phí chìm.

Loại bỏ những chi phí không khác giữa các phương án.

Ra quyết định căn cứ trên những chi phí được giữ lại. Những chi phí này sẽ là những chi phí chênh lệch hoặc có thể tránh được và do đó là các chi phí thích hợp đối với một quyết định.

Quyết định dài hạn

Là quyết định mang tính chất kế hoạch dài hạn, thường liên quan đến việc thay đổi khả năng sản xuất như quyết định thay thế hoặc mua sắm máy móc, thiết bị mới. Quyết định dài hạn có các đặc điểm:

Phần lớn các quyết định dài hạn có liên quan đến việc thay đổi khả năng sản xuất của doanh nghiệp, nên đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn, thời gian đầu tư lâu dài.

Mục tiêu của quyết định dài hạn đôi khi không chỉ vì lợi nhuận mà còn phi lợi nhuận. Ví dụ: doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị vào việc làm sạch môi trường, cải tạo điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên, tránh độc hại,

Quyết định dài hạn chịu ảnh hưởng nhiều của nhân tố kinh tế vĩ mô và mô. Khác với các quyết định ngắn hạn, quyết định dài hạn phải tính đến sự biến động của đồng tiền. Do đặc điểm của quyết định dài hạn là thời gian thu hồi vốn dài, nên sự biến động của đồng tiền có tác động rất lớn đến vốn đầu tư ban đầu. Bởi vậy, các doanh nghiệp mong muốn rằng một đồng vốn đầu tư hôm nay sẽ thu được giá trị lớn hơn vào ngày mai, của năm nay lớn hơn vào năm sau. Quyết định dài hạn còn chịu ảnh hưởng bởi các chính sách vĩ mô của chính phủ như chính sách thuế, xuất nhập khẩu và tình hình ổn định chính trị.

Ngoài ra, quyết định dài hạn còn bị ảnh hưởng bởi mục tiêu phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Do vậy, khi xem xét quyết định này cần đặt nó trong các mối quan hệ với các quyết định khác.

Các quyết định dài hạn của nhà quản trị bao gồm:

Các quyết định về cắt giảm chi phí: Có nên trang bị máy móc thiết bị mới để thay thế các thiết bị sản xuất cũ, lạc hậu để giảm chi phí sản xuất hay không. Về hiện tại, hiệu quả kinh tế chưa cao vì đầu tư ban đầu quá lớn nhưng về lâu dài có thể mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho doanh nghiệp.

Các quyết định mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh: Các quyết định này thường liên quan đến việc tăng quy mô của quá trình sản xuất như xây dựng thêm nhà xưởng, nhà kho, mua thêm máy móc thiết bị.

Các quyết định về lựa chọn công nghệ kỹ thuật mới: Nhà quản trị doanh nghiệp phải cân nhắc so sánh và lựa chọn nhiều phương án nhằm chọn được phương án tối ưu nhất trong kinh doanh để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Các quyết định nên mua sắm hay thuê máy móc thiết bị sản xuất có lợi hơn.

Các quyết định nên thay đổi quy trình công nghệ sớm hơn hay là hoãn lại thời gian nữa.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn 24. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Luận Văn 24 chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất. https://www.slideshare.net/ngThuTr/viet-thueluanvantailv24

Giá làm luận văn sẽ tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết.

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of auba.

Request to be my friend