Anh HocHay

Anh HocHay

My Profile

Hochay là website học tiếng anh và luyện thi duy nhất ở Việt Nam với ngân hàng đề thi khổng lồ hơn 200,000 câu hỏi, bám sát với chương trình các lớp 6 12. Với mỗi câu hỏi, chúng tôi không chỉ đưa ra các đáp án mà còn giải thích chúng một cách chi tiết. Đề thi được mô phỏng với thời gian làm bài sát thực tế. Hochay không chỉ luyện thi mà còn cung cấp hệ thống ngữ pháp tiếng anh toàn tập, được chia thành các phần nhỏ, từ căn bản, dành cho người mất gốc tới các chương trình nâng cao để thi đại học. Chương trình học bám sát SGK, mỗi unit đều có các điểm từ vựng, ngữ pháp và bài tập đi kèm. Ngoài ra, Hochay còn đem tới app học tiếng anh riêng biệt, tạo dựng lộ trình học riêng cho từng người, phụ thuộc vào điểm mạnh yếu của từng cá nhân.

Complain about this page

My Friends

Become the first Charity Choice friend of Anh.

Request to be my friend